Informatiefolder voor klanten

Beste betrokkene,
In overeenstemming met de Europese verordening 2016/679 informeren we u dat uw gegevens verwerkt zullen worden volgens de beginselen “wettigheid, correctheid en transparantie” (art.5, letter a) en verstrekken we u de volgende informatie (art.13):

Verwerker: Salon Habitat (Italia) S.r.l.
Vestiging: Via Lazzaretti 12 – 42122 Reggio Emilia – IT
Contactgegevens en adres: Telefoon +39 0522 276747 – e-mail: info@salonambience.com

De verwerker is tegenover u verantwoordelijk voor het legitieme en correcte gebruik van uw persoonsgegevens en kan voor informatie of aanvraag met betrekking tot de gegevensverwerking worden geraadpleegd.

Verwerkte gegevens, Doeleinden, Juridische Basis:

Doeleinden

Verwerkte gegevens

Juridische Basis

Klantenbeheer


Naam, adres, burgerservicenummer of andere elementen/nummers voor persoonlijke identificatie


Contactgegevens (telefoonnummer, e-mail, enz.)


Bankgegevens


Economische commerciële of financiële activiteiten, verzekeringsdocumenten

Legitiem interesse van de verwerker (art. 6, letter f)

Afsluiting van het contract en aanverwante uitvoering


Contract (art. 6, letter b)

Naleving van fiscale en administratieve plichten

Juridische plichten (art. 6, letter c)

Verhandeling van rechtsgeschillen

Legitiem interesse van de verwerker (art. 6, letter f)

Facturatieoverzicht klanten

Legitiem interesse van de verwerker (art. 6, letter f)


Verzending van informatiemateriaal en/of reclame via post


Legitiem interesse van de verwerker (art. 6, letter f)Duur van de bewaring van persoonsgegevens: het bewaarcriterium van de gegevens wordt bepaald naar aanleiding van de tijd die nodig is om aan de beschreven doeleinden te kunnen voldoen. Vervolgens zullen de gegevens bewaard worden gedurende de periode die door de fiscale en burgerrechtelijke voorschriften worden bepaald en in ieder geval tot het recht verjaard is.

Verwerkingsmethode: de gegevens zullen zowel digitaal als in drukvorm, waarbij de aanverwante documenten gedurende de bovengenoemde bewaarperiode bewaard en bijgewerkt zullen worden, worden verwerkt.

Ontvangers:
Uw gegevens kunnen worden gezonden aan de onderstaande ontvangers of categorieën:
- Transporteurs, koeriers, vervoerders, postbedrijven, logistieke bedrijven;
- Consulenten en zzp’ers alleen of in samenwerkingsverband (medewerkers van de verwerker die als bevoegde figuren optreden, consulenten van de verwerker die optreden als externe verantwoordelijken voor de aspecten die hun betreffen en dit in overeenstemming met de wet doen);
- Banken en kredietinstellingen;
- Institutionele instanties, waar de gegevens verplicht of noodzakelijkerwijs aan gecommuniceerd moeten worden om de functionele of wettelijke of verplichtingen voor het beheer van de verhouding na te leven;
- Eventuele externe verantwoordelijken voor de verwerking van de verwerker (Bedrijven en Consulenten die de systemen die voor de verwerking gebruikt worden onderhouden, controleren of verifiëren).
De gegevens van specifieke ontvangers buiten de kantoren van Salon Habitat (Italië) S.r.l. (bijv.: Commercieel, Administratief, enz.) zijn verkrijgbaar bij de vestiging van het bedrijf en kunnen op aanvraag van de betrokkene worden geleverd.
We informeren u dat uw gegevens niet verspreid zullen (met uitzondering van hetgeen hierboven is beschreven) en niet zullen worden overgedragen aan een willekeurig land buiten de EU of Internationale Organisatie.

We informeren u tevens dat u ten opzichte van de Verwerker de volgende rechten kunt laten gelden:

- Het recht om uw persoonsgegevens in te zien (art.15).
- Het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren (art.16) of wissen (art.17).
- Het recht om de verwerking te laten beperken (art.18) of u ertegen te verzetten (art.21).
- Het recht op de draagbaarheid van uw gegevens (art20).
- Het recht om uw toestemming op elk moment voor een of meer specifieke doeleinden in te trekken, waarbij de verwerkingen die vóór het intrekken van uw toestemming verricht zijn in stand gehouden worden, tenzij u hier het wissen van aanvraagt (art.7).
- Het recht om een klacht in te dienen bij instanties die persoonsgegevens beschermen (Art.77).

We informeren u tevens dat het contract niet opgesteld en ten uitvoering kan worden gebracht en dat u eventueel verantwoordelijk zult worden gesteld voor de niet-nakoming van het contract als u geen toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens geeft.
Als u in het bezit bent van een btw-nummer kunnen u boetes in rekening worden gebracht als u besluit om de gegevens die (wettelijk verplicht) voor een correcte facturatie nodig zijn niet te verstrekken.
Deze informatiefolder vervangt elke andere informatiefolder die in het verleden aan de betrokken persoon is overhandigd.
Verboden Gebied


Access Request